Nasze Certyfikaty

EUIPO – Urząd Unii Europejskiej ds.Własności Intelektualnej zarządza prawami związanymi ze znakami towarowymi i wzorami Unii Europejskiej, europejskim obserwatorium do spraw naruszeń praw własności intelektualnej.

COBRABID – Certyfikat Zgodności jest najwyższą formą zaufania nabywcy do wyrobu, potwierdzającą dobrą jego jakość oraz powtarzalność w produkcji. Certyfikat Zgodności jest dokumentem uznawanym w krajach Unii Europejskiej.

drabinki gimnastyczne certyfikat logo
Certyfikaty

Certyfikat Cobrabid

Zgodności Nr 129/16 uprawniający do oznaczenia wyrobów znakiem bezpieczeństwa

drabinki gimnastyczne certyfikat cobrabid