Benchmark Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich pn. Internacjonalizacja mebli sportowych BenchK na rynkach zagranicznych.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Celem projektu jest internacjonalizacja autorskiego produktu branży mebli sportowych BenchK – drabinka sportowa.

Posiadana przez BenchK innowacja produktowa zapewni spółce istotną przewagę konkurencyjnąpoprzez ekspansję na nowe rynki zagraniczne orazwzrost świadomości konsumentów co do jakości produktów.

 

Wartość projektu: 720 537,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 508 130,00 zł

 

Benchmark Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Promocja mebli sportowych BenchK na rynkach zagranicznych

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Celem projektu jest promocja mebli sportowych BenchK na rynki zagraniczne. W wyniku realizacji projektu planowane jest zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktu na eksport.

Przedmiotem projektu jest wsparcie działań firmy Benchmark Sp. z o.o. dotyczących promocji produktów na rynkach światowych. Promowanym produktem Spółki są meble sportowe. Rynki międzynarodowe, na które skierowane są działania promocyjne to Stany Zjednoczone, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz rynek niemiecki i francuski.

Wartość projektu: 293 400,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 249 390,00 zł.

 

BENCHMARK Sp. z o.o. realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania produktów na rynek NORWESKI, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego.

W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo BENCHMARK  Sp. z o.o. na rynku docelowym.

Całkowita wartość projektu: 200 000,00 PLN.

Dofinansowanie projektu z UE: 200 000,00 PLN.

DOSTAWA GRATIS
na terenie Polski

Bezpieczne
i chronione zakupy

Kompleksowa
obsługa klienta

Skip to content