Dlaczego prawidłowe BMI jest ważne i jak je obliczać u dorosłego i dziecka?

Na ogólny stan zdrowia człowieka składa się bardzo wiele czynników. Jednym z nich jest wskaźnik wyznaczający proporcje masy ciała do wzrostu, czyli tzw. BMI (z ang. body mass index), a w przypadku dzieci – siatki centylowe. Oba wskaźniki, choć nie decydują ostatecznie o stanie naszego organizmu, są doskonałymi punktami odniesienia, na które warto zwracać uwagę […]

Otyłość

Już ponad 45 lat temu (w 1974 roku) eksperci Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zakwalifikowali otyłość jako chorobę cywilizacyjną i zasugerowali, że przeciągu następnych lat może stać się ona jednym z głównych problemów medycznych naszej cywilizacji.  Przewidywania te potwierdziły liczne dane statyczne, które mówią, iż liczba dzieci i młodzieży zmagających się z nadmierną ilością kilogramów wzrosła z około 11 [...]