Fizjoterapeuta o drabinkach gimnastycznych w pokoju dziecka.

“Metalowe drabinki gimnastyczne zapewniają uczestnictwo w różnych formach kultury fizycznej tj. wychowania fizycznego, rekreacji fizycznej, rehabilitacji, sportu i wychowania zdrowotnego. Wykonywane ćwiczenia usprawniające w wymienionych wyżej formach eliminują wszelkie schorzenia tj. nerwice, zaburzenia układu krążenia, częste dolegliwości narządów ruchu, zwłaszcza u dorosłych. U dzieci i młodzieży przydatne są do korekcji wad postawy, tj. plecy okrągłe, […]